İhtiyarlık gelmeden gençliği
Hastalık gelmeden sağlığı
Fakirlik gelmeden zenginliği
Meşguliyet gelmeden zamanı
Ölüm gelmeden ömrü

Hz. Muhammed

Devamı