content top

W 7 Starter’da masaüstü arka planını değiştirin..

Ayylaaar önce, baktım, W7 starter’da arkaplan değiştirilemiyor, araya araya burada bu programı bulmuştum, ama; internetde halen yaygınlaşmış değil, hatta hiç bir yerde bu programa değinilmiş değil, bu nedenle yazmak istedim, 2 aya yakındır kullanıyorum, minicik bir program, masaüstü arkaplanının değiştirilmesine izin verilmeyen Windows 7 starter’da, masa üstü arkaplanını değiştirebilmenize, istediğiniz resimlerin sizin belirleyeceğiniz süreler içinde slayt olarak masaüsütünüzde görünmesine olanak veriyor, hem de Türkçe, ama sadece Windows 7 starter’da diğer versiyon W7 lerde kullanmayın, çalışmıyor…

Kullanım:

Devamı

Gizli klavye simgeleri Html – Ascii kodları

Gizli klavye simgeleri Html – Ascii kodları

Dün; Bir sitede kullanmak için ascii kodlara ihtiyacım oldu, bulana kadar akla karayı seçtim, bulduklarımı buraya not alarak benim gibi ihtiyacı olanlar için bir derleme yapayım dedim..

Standard ASCII set, HTML Entity names, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8859-1 Latin alphabet No. 1
Browser support: All browsers
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
!

#
$
%
&

(
)
*
+
,

.
/
 
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
" 

&

space
exclamation point
double quotes
number sign
dollar sign
percent sign
ampersand
single quote
opening parenthesis
closing parenthesis
asterisk
plus sign
comma
minus sign – hyphen
period
slash
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
&#48;
&#49;
&#50;
&#51;
&#52;
&#53;
&#54;
&#55;
&#56;
&#57;
&#58;
&#59;
&#60;
&#61;
&#62;
&#63;
&lt; 

&gt;

zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
colon
semicolon
less than sign
equal sign
greater than sign
question mark
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
&#64;
&#65;
&#66;
&#67;
&#68;
&#69;
&#70;
&#71;
&#72;
&#73;
&#74;
&#75;
&#76;
&#77;
&#78;
&#79;
at symbol
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
&#80;
&#81;
&#82;
&#83;
&#84;
&#85;
&#86;
&#87;
&#88;
&#89;
&#90;
&#91;
&#92;
&#93;
&#94;
&#95;
opening bracket
backslash
closing bracket
caret – circumflex
underscore
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
&#96;
&#97;
&#98;
&#99;
&#100;
&#101;
&#102;
&#103;
&#104;
&#105;
&#106;
&#107;
&#108;
&#109;
&#110;
&#111;
grave accent
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
&#112;
&#113;
&#114;
&#115;
&#116;
&#117;
&#118;
&#119;
&#120;
&#121;
&#122;
&#123;
&#124;
&#125;
&#126;
opening brace
vertical bar
closing brace
equivalency sign – tilde
(not defined in HTML 4 standard)
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
(not defined in HTML 4 standard)
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
­
®
¯
&#160;
&#161;
&#162;
&#163;
&#164;
&#165;
&#166;
&#167;
&#168;
&#169;
&#170;
&#171;
&#172;
&#173;
&#174;
&#175;
&nbsp;
&iexcl;
&cent;
&pound;
&curren;
&yen;
&brvbar;
&sect;
&uml;
&copy;
&ordf;
&laquo;
&not;
&shy;
&reg;
&macr;
non-breaking space
inverted exclamation mark
cent sign
pound sign
currency sign
yen sign
broken vertical bar
section sign
spacing diaeresis – umlaut
copyright sign
feminine ordinal indicator
left double angle quotes
not sign
soft hyphen
registered trade mark sign
spacing macron – overline
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
°
±
²
³
´
µ

·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
&#176;
&#177;
&#178;
&#179;
&#180;
&#181;
&#182;
&#183;
&#184;
&#185;
&#186;
&#187;
&#188;
&#189;
&#190;
&#191;
&deg;
&plusmn;
&sup2;
&sup3;
&acute;
&micro;
&para;
&middot;
&cedil;
&sup1;
&ordm;
&raquo;
&frac14;
&frac12;
&frac34;
&iquest;
degree sign
plus-or-minus sign
superscript two – squared
superscript three – cubed
acute accent – spacing acute
micro sign
pilcrow sign – paragraph sign
middle dot – Georgian comma
spacing cedilla
superscript one
masculine ordinal indicator
right double angle quotes
fraction one quarter
fraction one half
fraction three quarters
inverted question mark
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
&#192;
&#193;
&#194;
&#195;
&#196;
&#197;
&#198;
&#199;
&#200;
&#201;
&#202;
&#203;
&#204;
&#205;
&#206;
&#207;
&Agrave;
&Aacute;
&Acirc;
&Atilde;
&Auml;
&Aring;
&AElig;
&Ccedil;
&Egrave;
&Eacute;
&Ecirc;
&Euml;
&Igrave;
&Iacute;
&Icirc;
&Iuml;
latin capital letter A with grave
latin capital letter A with acute
latin capital letter A with circumflex
latin capital letter A with tilde
latin capital letter A with diaeresis
latin capital letter A with ring above
latin capital letter AE
latin capital letter C with cedilla
latin capital letter E with grave
latin capital letter E with acute
latin capital letter E with circumflex
latin capital letter E with diaeresis
latin capital letter I with grave
latin capital letter I with acute
latin capital letter I with circumflex
latin capital letter I with diaeresis
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
Ð
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
&#208;
&#209;
&#210;
&#211;
&#212;
&#213;
&#214;
&#215;
&#216;
&#217;
&#218;
&#219;
&#220;
&#221;
&#222;
&#223;
&ETH;
&Ntilde;
&Ograve;
&Oacute;
&Ocirc;
&Otilde;
&Ouml;
&times;
&Oslash;
&Ugrave;
&Uacute;
&Ucirc;
&Uuml;
&Yacute;
&THORN;
&szlig;
latin capital letter ETH
latin capital letter N with tilde
latin capital letter O with grave
latin capital letter O with acute
latin capital letter O with circumflex
latin capital letter O with tilde
latin capital letter O with diaeresis
multiplication sign
latin capital letter O with slash
latin capital letter U with grave
latin capital letter U with acute
latin capital letter U with circumflex
latin capital letter U with diaeresis
latin capital letter Y with acute
latin capital letter THORN
latin small letter sharp s – ess-zed
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
&#224;
&#225;
&#226;
&#227;
&#228;
&#229;
&#230;
&#231;
&#232;
&#233;
&#234;
&#235;
&#236;
&#237;
&#238;
&#239;
&agrave;
&aacute;
&acirc;
&atilde;
&auml;
&aring;
&aelig;
&ccedil;
&egrave;
&eacute;
&ecirc;
&euml;
&igrave;
&iacute;
&icirc;
&iuml;
latin small letter a with grave
latin small letter a with acute
latin small letter a with circumflex
latin small letter a with tilde
latin small letter a with diaeresis
latin small letter a with ring above
latin small letter ae
latin small letter c with cedilla
latin small letter e with grave
latin small letter e with acute
latin small letter e with circumflex
latin small letter e with diaeresis
latin small letter i with grave
latin small letter i with acute
latin small letter i with circumflex
latin small letter i with diaeresis
ASCII HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ
&#240;
&#241;
&#242;
&#243;
&#244;
&#245;
&#246;
&#247;
&#248;
&#249;
&#250;
&#251;
&#252;
&#253;
&#254;
&#255;
&eth;
&ntilde;
&ograve;
&oacute;
&ocirc;
&otilde;
&ouml;
&divide;
&oslash;
&ugrave;
&uacute;
&ucirc;
&uuml;
&yacute;
&thorn;
&yuml;
latin small letter eth
latin small letter n with tilde
latin small letter o with grave
latin small letter o with acute
latin small letter o with circumflex
latin small letter o with tilde
latin small letter o with diaeresis
division sign
latin small letter o with slash
latin small letter u with grave
latin small letter u with acute
latin small letter u with circumflex
latin small letter u with diaeresis
latin small letter y with acute
latin small letter thorn
latin small letter y with diaeresis

HTML 4.01, ISO 10646, ISO 8879, Latin extended A and B,
Browser support: Internet Explorer > 4, Netscape > 4
HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

338
339
352
353
376
402
152
153
160
161
178
192
Œ
œ
Š
š
Ÿ
ƒ
&#338;
&#339;
&#352;
&#353;
&#376;
&#402;
latin capital letter OE
latin small letter oe
latin capital letter S with caron
latin small letter s with caron
latin capital letter Y with diaeresis
latin small f with hook – function
HTML HTML
Dec Hex Symbol Number Name Description

8211
8212
8216
8217
8218
8220
8221
8222
8224
8225
8226
8230
8240
8364
8482
2013
2014
2018
2019
201A
201C
201D
201E
2020
2021
2022
2026
2030
20AC
2122


&#8211;
&#8212;
&#8216;
&#8217;
&#8218;
&#8220;
&#8221;
&#8222;
&#8224;
&#8225;
&#8226;
&#8230;
&#8240;
&#8364;
&#8482;
&euro; en dash
em dash
left single quotation mark
right single quotation mark
single low-9 quotation mark
left double quotation mark
right double quotation mark
double low-9 quotation mark
dagger
double dagger
bullet
horizontal ellipsis
per thousand sign
euro sign
trade mark sign

http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm

Klavye simgeleri html kodları klavye kodlarını html kodlar içinde kullanmanızda kolaylık sağlar


klavye simgeleri HTML kodları
space &#32;
! &#33;
&#34;
# &#35;
$ &#36;
% &#37;
& &#38;
&#39;
( &#40;
) &#41;
* &#42;
+ &#43;
, &#44;
&#45;
. &#46;
/ &#47;
0 &#48;
1 &#49;
2 &#50;
3 &#51;
4 &#52;
5 &#53;
6 &#54;
7 &#55;
8 &#56;
9 &#57;
: &#58;
; &#59;
< &#60;
= &#61;
> &#62;
? &#63;
@ &#64;
a &#65;
b &#66;
c &#67;
d &#68;
e &#69;
f &#70;
g &#71;
h &#72;
i &#73;
j &#74;
k &#75;
l &#76;
m &#77;
n &#78;
o &#79;
p &#80;
q &#81;
r &#82;
s &#83;
t &#84;
u &#85;
v &#86;
w &#87;
x &#88;
y &#89;
z &#90;
[ &#91;
&#92;
] &#93;
^ &#94;
klavye simgeleri HTML kodları
_ &#95;
` &#96;
a &#97;
b &#98;
c &#99;
d &#100;
e &#101;
f &#102;
g &#103;
h &#104;
i &#105;
j &#106;
k &#107;
l &#108;
m &#109;
n &#110;
o &#111;
p &#112;
q &#113;
r &#114;
s &#115;
t &#116;
u &#117;
v &#118;
w &#119;
x &#120;
y &#121;
z &#122;
{ &#123;
| &#124;
} &#125;
~ &#126;
¡ &#161;
¢ &#162;
£ &#163;
¤ &#164;
¥ &#165;
| &#166;
§ &#167;
&#168;
© &#169;
ª &#170;
« &#171;
¬ &#172;
­ &#173;
® &#174;
ÿ &#175;
° &#176;
± &#177;
² &#178;
³ &#179;
´ &#180;
µ &#181;
&#182;
· &#183;
, &#184;
¹ &#185;
º &#186;
» &#187;
¼ &#188;
½ &#189;
¾ &#190;
¿ &#191;
À &#192;
klavye simgeleri HTML kodları
Á &#193;
 &#194;
à &#195;
ä &#196;
å &#197;
æ &#198;
ç &#199;
È &#200;
é &#201;
Ê &#202;
Ë &#203;
Ì &#204;
Í &#205;
Î &#206;
Ï &#207;
Ð &#208;
ñ &#209;
Ò &#210;
Ó &#211;
Ô &#212;
Õ &#213;
ö &#214;
× &#215;
Ø &#216;
Ù &#217;
Ú &#218;
Û &#219;
ü &#220;
Ý &#221;
Þ &#222;
ß &#223;
à &#224;
á &#225;
â &#226;
ã &#227;
ä &#228;
å &#229;
æ &#230;
ç &#231;
è &#232;
é &#233;
ê &#234;
ë &#235;
ì &#236;
í &#237;
î &#238;
ï &#239;
ð &#240;
ñ &#241;
ò &#242;
ó &#243;
ô &#244;
õ &#245;
ö &#246;
÷ &#247;
ø &#248;
ù &#249;
ú &#250;
û &#251;
ü &#252;
ý &#253;
þ &#254;
ÿ &#255;

http://www.bedava-web.tr.gg/Klavye-simgeleri-html-kodlari.htm
Klavye Gizli Tuşlar, Karakterler, Evrensel Tuşlar

Alt tuşuna basık tutup numarayı yazın, bıraktığınızda karakter çıkacaktır.

® (Tescil Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 169
© (Copyright Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0169
× (x Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0215
§ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 789
╚ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 456
± (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 753
ñ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0753
Ÿ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0159
ª (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0426
÷ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0759
¸ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 759
¬ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 426
« (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 174
| (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 124
é (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 130
€ (Euro Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0128
â (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 131
ƒ (F Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0131
ä (Üstü noktalı a Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 132
„ (2 iki virgül Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0132
à (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 133
ã (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 198
… (3 üç nokta Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0133
å (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 134
† (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0134
‡ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 135
ê (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 136
ˆ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0136
ë (iki noktalı e Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 137
‰ (binde Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0137
è (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 138
Š (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0138
ï (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 139
‹ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0139
î (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 140
Œ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0140
Ä (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 142
Å (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 143
É (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 144
æ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 145
‘ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0145
Æ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 146
ô (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 147
“ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0147
” (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0148
ò (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 149
• (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0149
û (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 150
– (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0150
ù (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 151
— (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0151
˜ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0152
™ (Tescillimarka Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0153
š (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0154
ø (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 155
› (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0155
£ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 156
œ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0156
Ø (Çap Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 157
í (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 161
ó (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 162
¢ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0162
¤ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0164
Ñ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 165
¥ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0165
¦ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0166
¿ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 168
¨ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0168
½ (1 bir bölü iki 2 Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 171
¾ (3 üç bölü dört 4 Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0190
¼ (1 bölü dört 4 Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 172

¹ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 251
³ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 252
² (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 253
´ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0180

 (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0194
à (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0195
Ä (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0196
Æ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0198
Ê (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0202
Î (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0206
Ï (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0207
Ñ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0209
Ó (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0211
Ô (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0212
Õ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0213
Ù (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0217
Ú (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0218
Û (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0219
à (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0224
á (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0225
ß (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 225
å (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 0229
µ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 230
ì (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 236
ÿ (iki noktalı y Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 237
¶ (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 244
· (Simgesi, Yapmak için Alt tuşu ile birlikte) 250
http://www.bilgilim.com/klavye-gizli-tuslar-karakterler-evrensel-tuslar/

alt tuşuyla klavyede bilinmeyen simgeleri yapma

Alt-0196 Ä
Alt-0128 €
Alt-0197 Å
Alt-0198 Æ
Alt-0199 Ç
Alt-0200 È
Alt-0201 É
Alt-0202 Ê
Alt-0203 Ë
Alt-0204 Ì

Alt-0205 Í
Alt-0206 Î
Alt-0207 Ï
Alt-0208 Ğ
Alt-0209 Ñ
Alt-0210 Ò
Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô
Alt-0213 Õ
Alt-0214 Ö

Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø
Alt-0217 Ù
Alt-0218 Ú
Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü
Alt-0221 İ
Alt-0222 Ş
Alt-0223 ß
Alt-0224 ê

Alt-0225 á
Alt-0226 â
Alt-0227 ã
Alt-0228 ä
Alt-0229 å
Alt-0230 æ
Alt-0231 ç
Alt-0232 è
Alt-0233 é
Alt-0234 ê

Alt-0235 ë
Alt-0236 ì
Alt-0237 ê
Alt-0238 î
Alt-0239 ï
Alt-0240
Alt-0241 ñ
Alt-0242 ò
Alt-0243 ó
Alt-0244 ô

Alt-0245 õ
Alt-0246 ö
Alt-0247 ÷
Alt-0248 ø
Alt-0249 ù
Alt-0250 ú
Alt-0251 û
Alt-0252 ü
Alt-0253 ı
Alt-0254 ş

Alt-0255 ÿ
Alt-0129 ?
Alt-0130 ‚
Alt-0131 ƒ
Alt-0132 „
Alt-0133 …
Alt-0134 ‪
Alt-0135 ‡
Alt-0136 ˆ
Alt-0137 ‰

Alt-0138 Ū
Alt-0139 ‹
Alt-0140 Œ
Alt-0141 ?
Alt-0142 �
Alt-0143 ?
Alt-0144 ?
Alt-0145 ‘
Alt-0146 ’
Alt-0147 ”

Alt-0148 ”
Alt-0149 •
Alt-0150 –
Alt-0151 —
Alt-0152 ˜
Alt-0153 ™
Alt-0154 š
Alt-0155 ›
Alt-0156 œ
Alt-0157 ?

Alt-0158 �
Alt-0159 Ÿ
Alt-0160
Alt-0161 ¡
Alt-0162 ¢
Alt-0163 £
Alt-0164 ¤
Alt-0165 ¥
Alt-0166 ¦
Alt-0167 §

Alt-0168 ¨
Alt-0169 ©
Alt-0170 ª
Alt-0171 «
Alt-0172 ¬
Alt-0173
Alt-0174 ®
Alt-0175 ¯
Alt-0176 °
Alt-0177 ±

Alt-0178 ²
Alt-0179 ³
Alt-0180 ´
Alt-0181 µ
Alt-0182 ¶
Alt-0183 ·
Alt-0184 ¸
Alt-0185 ¹
Alt-0186 º
Alt-0187 »

Alt-0188 ¼
Alt-0189 ½
Alt-0190 ¾
Alt-0191 ¿
Alt-0192 À
Alt-0193 Á
Alt-0194 Â
Alt-0195 Ã

Devamı

MDownloader

Buradan ulaşılabilen dosya indirme ve yükleme yazılımı..

Bir ayı geçti baş ucu eseri yaptım.. Ücretle aldığım internet download manager varken buna niye geçtim hatırlamıyorum ama işimi görüyor..

Kopyaladığım linkleri havada kapıp sırası gelince kendisi tık tık indiriyor..

Devamı

Korumalı: Ben bugün yobaz gördüm.. (cep tlf nr’m)

Bu içerik parola ile korunmaktadır. Görmek için lütfen aşağı parolanızı girin:

Devamı

Perdeler

Perdeler

17 Ağustos depreminin ertesi günüydü; bulabildiğimiz, toplayabildiğimiz, elimize geçen her şeyi bir kamyonete doldurup deprem bölgesine yardıma

Devamı

YouTube’a ulaşmak için DNS ayarları (XP/Vista+Resimli)

Şu an, (29.12.2009) düzgün çalışan tek programlı çözüm burada..

Programın görünümü;
Youtube

Üstteki program XP/Vista/Win7 de çalışır.

XP

Tıkla

Devamı

Firefox 3.5

Firefox 3.5

En iyi internet gezgini Firefoxun 3.5 sürümü çıktı.

Halen en iyi tarayıcı olan Firefox’un son sürümüne resme tıklayarak ulaşabilirsiniz..

Kurulumsuz Türkçe versiyon için de burayı tıklayınız..

Devamı

En iyi Yüz kitap

En iyi Yüz kitap

leo tolstoy

Dünyaca ünlü Newsweek dergisi, “Tüm zamanların en iyi 100 kitabı” listesini yayımlamış. Listeyi neye göre, nasıl yapmışlar belli değil, bir çok yok, bir çok da niye var diyebileceimiz kitap mevcut, ama kitap, kitaptır, okunmalıdır.. Buyrun; İşte en iyi

Devamı

Ayı şakası

Kamera şakası

Devamı

Radyo dinle – kaydet

Radyo dinle – kaydet

Radyo

Tüm internet radyo formatlarını destekleyen RadioSure ile ücretsiz olarak 12000 adet radyo kanalını oldukça basit bir arayüz ile dinleyebilirsiniz. Üstelik sadece dinlemekle kalmadan beğendiklerinizi bilgisayarınıza müzik dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Devamı
Sayfa 1 - 1312345..10..Son »

content top
Free Page Rank Tool