Saate bakmaksızın, kapısını çalabileceği, bir dostu olmalı insanın… Nereden çıktı bu saatte dememeli…
Bir gece, telaşla yataktan fırladığın da; Gözünün dilini bilmeli; Dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalı…
Arka bahçede varlığını sezdirmeden, müte-madiyen, dikilen vefalı bir ağaç köklenmeli hayatın da;
Sen, her daim onun orada olduğunu, hissetmelisin; İhtiyaç duyduğun da gidip, müşfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarına saklanabilmelisin…
Kucaklamalı seni kolları, dalları bitkin başına omuz, yaprakları, ruhuna merhem olmalı…
En mahrem sırlarını verebilmeli, en derin yaralarını açıp, gösterebilmelisin…
Gölgesin de serinlemelisin, sorgusuz, sualsiz… Onca dalkavuk arasın da bir tek o, sözünü eğip bükmeden söylemeli
yanlış, anlaşılmayacağını bilmeli, övmeli alem için de, baş başayken sövmeli, ve sen öyle güvenmelsin ki ona, övdüğünde de,
sövdüğünde de bunun iyilikten olduğunu, bilmelisin… Teklifsiz kefili olmalı hatalarının; Günahlarının yegane şahidi…
Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sırdaş… Gözbebekleri bulutlandığın da, yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin…
Ve sen ağladığın da, onun gözlerinden, gelmeli yaş, O sana, sen ona canarkadaş demelisin…. (iNTERNET TEN UYARLAMA) (EK: Can Dündar’a aitmiş.. http://www.youtube.com/watch?v=bmCirwN7_8I)

UYARI KONUDA GEÇEN UYGULAMA VE EKLENTİLERİN SİSTEMİNİZLE UYUMLU, GÜNCELLERİNİ BULUP DENEMELİ, KULLANMALISINIZ

Yorumlayın

Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

*

Güvenlik <