gönlüm düştü bir sevdaya gel gör beni aşk neyledi
başımı verdim kavgaya gel gör beni aşk neyledi

ben yürürüm yana yana aşk boyadı beni kana
ne âkilem ne divâne gel gör beni aşk neyledi

ben yürürüm ilden ile dost sorarım dilden dile
gurbette hâlim kim bile gel gör beni aşk neyledi

benzim sarı gözlerim yaş bağrım pâre yüreğim baş
hâlim bilen dertli kardaş gel gör beni aşk neyledi

gurbet ilinde yürürüm dostu düşümde görürüm
uyanıp mecnûn olurum gel gör beni aşk neyledi

gâh tozarım yerler gibi gâh eserim yeller gibi
gâh çağlarım seller gibi gel gör beni aşk neyledi

akar sulayın çağlarım dertli ciğerim dağlarım
şeyhim anuban ağlarım gel gör beni aşk neyledi

ya elim al kaldır beni ya vaslına erdir beni
çok ağlattın güldür beni gel gör beni aşk neyledi

ben yûnus ı bîçâreyim başdan ayağa yareyim
dost ilinde avareyim gel gör beni aşk neyledi

UYARI KONUDA GEÇEN UYGULAMA VE EKLENTİLERİN SİSTEMİNİZLE UYUMLU, GÜNCELLERİNİ BULUP DENEMELİ, KULLANMALISINIZ

Yorumlayın

Lütfen kuralları okumadan yorum yapmayınız.. uyarı

*

Güvenlik <